Instaliranje BAT zgrada i lotova u "SimCity 4"

Maxis je objavio Tool Architect Tool (BAT) kako bi fanovima "SimCity 4" omogućio stvaranje svojih zgrada. Službeno mesto SimCity ima razmjenu gdje registrirani igrači mogu otpremiti svoje zgrade koje su napravljene sa Lot Editor ili BAT.

Instaliranje zgrada BAT

Ako preuzmete zgrade iz zvaničnog "SimCity 4", zgrade će automatski biti postavljene u ispravnu fasciklu i biti dostupne sledeći put kada pokrenete igru.

Ako preuzmete zgradu sa sajta ventilatora, moraćete da odštampate (ako je datoteka u .zip formatu) i stavite ispravnu fasciklu. Instalirajte nove zgrade u ovu fasciklu (podrazumevana lokacija instalacije):
c: / moja dokumenta / simcity 4 / plugins

Korišćenje BAT zgrada

Neke zgrade su povoljne, što znači da ne činite ništa da bi ih napravili u igri. Druga vrsta zgrada su pljoska. Morate staviti zgrade sami. Ploppable buildings obično uključuju, ali su ograničeni na obrazovanje, zdravlje, sigurnost i orijentire.

Preuzmite BAT zgrade