Kako instalirati Safari ekstenzije u operativnom sistemu Windows

Dodaci Dodajte nove funkcije Safari pretraživaču

Iako je Safari za Windows prekinut, i dalje možete instalirati dodatke za dodavanje novih funkcija pretraživaču. Ekstenzije Safari imaju ekstenziju datoteke .SAFARIEXTZ.

Ekstenzije obično pišu treće strane i mogu proširiti funkcionalnost pregledača da stvarno personalizuju celo iskustvo i dodaju funkcije koje nisu ugrađene u podrazumevanu verziju Safari-a.

Kako instalirati Safari ekstenzije u operativnom sistemu Windows

  1. Uverite se da su ekstenzije omogućene u Safari-u pomoću ikone zupčanika u gornjem desnom uglu pretraživača i kretanje do Preferences ...> Extensions ili pritiskanjem Ctrl + (control plus comma). Prebacite ih na ON položaj ako oni nisu već.
  2. Kliknite da biste preuzeli ekstenziju Safari koju želite instalirati.
  3. Kliknite na dugme Instaliraj kada ste upitani da li ste sigurni da želite da instalirate ekstenziju.
  4. Ekran Safari će se instalirati u pozadini.

Vratite se na karticu Extensions iz Koraka 1 ako želite da onemogućite ili deinstalirate ekstenzije programa Safari.

Kako automatski napraviti ažuriranje nadogradnje Safara

  1. Otvorite karticu Extensions u Safari's Preferences (otvorene postavke s Ctrl +, ).
  2. Kliknite na dugme Ažuriranja na donjem levom delu kartice Extensions .
  3. U središtu ekrana stavite provjeru u polje pored Install Updates Automatically .
  4. Sada možete izaći iz prozora Extensions . Ekstenzije Safari će se ažurirati samostalno kad god se nove verzije puste.