Kako prilagoditi Nintendo 3DS nivo osvetljenja

Za razliku od mnogih modernih uređaja sa pozadinskim osvetljenjem, nivoi osvjetljenja za Nintendo 3DS , 3DS XL i 2DS se ne prilagođavaju automatski prema vašem okolnom svjetlu. Treba ih ručno podesiti.

Koraci za podešavanje osvetljenosti ekrana

1. Unesite početni meni pritiskom na taster "Home" na donjoj polovini sistema.

2. Potražite ikonu u obliku sunca u gornjem levom delu donjeg ekrana osetljivog na dodir. Kucnite.

3. Izaberite željeni nivo osvetljenosti. "2" je dobro ako ste u tamnom području, dok je "3" ili "4" dovoljno za svetlije okruženje. Zapamtite, što je veći nivo, brža će se vaša 3DS / 2DS baterija odvoditi.

4. Dodirnite "OK".

Zapamtite, možete uneti početni meni i podesiti nivo osvjetljenja čak i kada ste u sredini igre.