Kako promijeniti adresu e-pošte primaoca (ili ime) u Gmail-u

Ko ima samo jednu adresu e-pošte? Izgleda da ljudi nisu u vašoj Gmail adresi, a ne ljudi u redovima primaoca e-poruka koje pišete.

Da li ste zabrinuti da Gmail može izabrati pogrešnu adresu, bar ponekad? Možete saznati, naravno, na koju adresu poruke će se odatle potruditi iz Gmail-a; Takođe možete direktno uređivati ​​adrese u oblastima To : , Cc: i Bcc: tada, kako bi se osigurala besprekorna isporuka. Ako želite, možete takođe uređivati ​​ime primaoca - možda samo za ovu e-poštu.

Izmeni adresu e-pošte primaoca (ili ime) prilikom sastavljanja poruke u Gmail-u

Da biste izmenili ili izmenili adresu e-pošte za primaoca u polju Za :, Cc: i Bcc: dok pišete novu e-poštu ili odgovorite u Gmail-u (umesto da uklonite primaoca u potpunosti i ponovo ih dodate ispravnom adresom):

Ako sumnjate da ste kliknuli sa pogrešnom adresom, možda ćete moći da pošaljete Gmail-u ako ste brzi.

(Ažurirano Septembar 2014)