Kako ukloniti duplirane kontakte s Yahoo! Mail

Ponovo napravite ispravnu adresu

Ljudi menjaju imena i adrese e-pošte, ponekad se pomeraju, a ponekad i vaši prijatelji imaju isto ime. Neki prijatelji su tako sjajni prijatelji koji se pojavljuju oko pet puta u vašem Yahoo! Mail adresar!

Yahoo! Mailovi kontakti mogu postati loši, bez sopstvene greške. Na sreću, isti isti kontakti se mogu vratiti u čiste prostore sa malo napora.

Uklonite duplirane kontakte sa Yahoo! Mail

Da uklonite duplirane kontakte sa Yahoo! Mail address book :

Upotrebom Spoji sve EXACT na spisku duplikata, možete brzo eliminisati sve dupe koje su precizne kopije bez razlika.