Koristite samo manje karaktere u vašoj e-mail adresi

Obično nije bitno kako upišete adresu e -pošte - u svim velikim slučajevima (ME@EXAMPLE.COM), svi mala slova (me@example.com) ili mešani slučaj (Me@Example.com). Poruka će stići u oba slučaja.

Međutim, ne postoji garancija za ovo ponašanje. E-adrese mogu senzitivno reagovati na slučaj. Ako pošaljete e-poštu sa adresom primaoca naznačenom u pogrešnom slučaju, možda će vam se vratiti sa neuspelim isporukom . U tom slučaju pokušajte da pronađete kako je primalac napisao adresu i pokušao drugačije pravopis.

Naravno, najbolje je ne dozvoliti da se takve frustrirajuće situacije razviju. Nažalost, adrese e-pošte su u teoriji osjetljive na velika i mala slova i mogu - u retkim prilikama - također biti u stvarnom internetu. Ipak, možete pomoći umanjujući problem, konfuziju i glavobolju za sve.

Pomozite sprečiti konfuziju slučaja e-pošte

Da biste umanjili rizik od neuspele isporuke zbog razlika u slučaju na vašoj e-adresi i kako biste lakše učinili posao administratorima e-pošte:

Ako kreirate novu Gmail adresu, na primer, napravite nešto poput "j.smithe@gmail.com" a ne "J.Smithe@gmail.com".