Primena Upotreba naredbe "Još"

Kratak uvod

Komanda više vam omogućava da brzo pregledate tekstualnu datoteku ili bilo koji njegov deo. Isporučuje se sa svim većim Linux distribucijama i ne zahteva nikakvo podešavanje ili instalaciju.

Primjeri više komande

Program više ne zahteva da se cijeli fajl učita u memoriju kako bi videli dijelove. Stoga se brže kreće na velikim fajlovima nego urednicima.

Slično je naprednijom programu manje , ali ne pruža sve navigacijske opcije i ne pomera se unazad kako je efikasno.

Da biste započeli, jednostavno otkucajte "više imena datoteke" u komandnoj liniji (terminal), gde ime datoteke biće ime datoteke koje želite da pregledate. Ovo će pokazati početak datoteke, prikazujući što više linija kao što se može zadržati na ekranu. Na primjer

više table1

će prikazati vrh datoteke "table1".

Kada se program pokrene na određenoj datoteki, možete koristiti traku za razmak da biste pomerali napred jednu stranicu istovremeno, ili taster "b" da biste se vratili na jednu stranicu. Pritiskom na taster "=" biće prikazan trenutni broj linije u datoteci.

Da biste potražili reč, broj ili sekvencu znakova, upišite "/" a zatim sledi niz pretraživanja ili regularni izraz.