Kako dodati e-poštu za e-poštu na vaš GMX Mail nalog

Jedna adresa za podsticanje M-teorije; drugi za zasluge za uzvišenje petlje kvantne gravitacije; treće, naravno, za pohvalu nekomutativne geometrije.

U GMX Mail-u , ne morate postavljati posebne račune za različite interese, aktivnosti i pravila. Umjesto toga, možete podesiti adrese. E-pošta poslata na ove adrese stiže u vašu poznatu prijemnu poštu GMX Mail-a, a naravno možete poslati e-poštu koristeći alternativne adrese i od GMX Mail- a.

Dodajte e-poštu za e-poštu na vaš GMX Mail nalog

Da biste podesili novu e-adresu koja će se koristiti sa vašim postojećim GMX Mail nalogom:

Da biste izabrali adresu e-pošte sa koje se poruka šalje u GMX Mail: