Kako poslati brzu email grupu za iPhone u iOS Mailu

Polje To: kao i polja Cc : i Bcc: uzimaće bilo koji razumni broj primalaca u iOS Mailu na iPhone i iPadu. Koliko je razumno, da istovremeno i istovremeno upišete istu listu primalaca prilikom slanja e-pošte grupi?

Koliko bi onda bilo razumno da koristite adresar "grupa"? Kada je podešen, dodavanje celokupne grupe iz kontakata kao primalaca je jednostavno u iOS Mail-u, i ne zahteva više puta da ih kucate.

Pošaljite email brzi grupi u iOS Mail za iPhone i iPad

Da sastavite poruku višestrukim primaocima grupe u aplikaciji Pošta za iOS na iPhone i iPad-u :