Kako promijeniti veličinu teksta u programu Internet Explorer 8

01 od 03

Otvorite Internet Explorer pretraživač

Microsoft Corporation

Veličina teksta prikazanog na veb stranicama unutar pregledača Internet Explorer 8 možda je premala da biste jasno čitali. Na drugoj strani te kovanice možete pronaći da je prevelika za vaš ukus. IE8 vam daje mogućnost da lako povećate ili smanjite veličinu slova celog teksta unutar stranice.

Prvo, otvorite Internet Explorer pretraživač.

02 od 03

Meni Page

(Photo © Scott Orgera).

Kliknite na meni Page , koji se nalazi na krajnjoj desnoj strani tab liste pregledača. Kada se pojavi padajući meni, izaberite opciju Text Size .

03 od 03

Promenite veličinu teksta

(Photo © Scott Orgera).

Podmeni sada bi trebalo da se pojavi desno od opcije Text Size . Sledeći izbori su navedeni u ovom podmeniju: Najveći, Veći, Srednji (podrazumevani), Manje i Najmanji . Izbor koji je trenutno aktivan je označen crnom tačkom levo od njenog imena.

Da biste izmenili veličinu teksta na trenutnoj stranici, izaberite odgovarajući izbor. Primetićete da se promjena odvija odmah.