Pogledajte koje grupe pripada kontaktu u Mac OS X Mailu

Ako ste podesili nekoliko grupa u Mac OS X Mail-u, možda čak i "pametne" grupe, možda ćete želeti saznati koje grupe pripadaju. Mac OS X adresar ima prekrasan način da vam kaže.

Pogledajte koje grupe pripada kontaktu u Mac OS X Mailu

Da biste saznali koje grupe pripadaju imenik adresi:

Bilo koje grupe od kojih je kontakt član će biti istaknute u žutoj žutoj grupi kolone.