Primer koristi Linux Command rm

Uvodni vodič

Komanda "rm" se koristi za brisanje datoteke ili direktorijuma (foldera). Naziv komande "rm" izveden je iz "ukloniti".

Da uklonite datoteku "accounts.txt" u trenutnom direktorijumu koji biste uneli

rm accounts.txt rm -r slučajeva

Da biste izbrisali datoteku koja nije u trenutnom direktorijumu možete odrediti punu putanju. Na primjer,

rm / home / jdoe / slučajevi / info

Selektivno možete izbrisati podskup datotečkih pomoću znakova "*". Na primjer,

rm * .txt

Razmislite dva puta prije upotrebe "rm". Sistem može odmah ukloniti navedene datoteke bez davanja šansi da potvrdite. I ne postoji "kanta za smeće", jer možete ići da preuzmete obrisane stavke.