Šta je 3G usluga? Definicija 3G usluge

3G usluga, poznata i kao usluga treće generacije, je brz pristup datusama i govornim uslugama, što je omogućeno korišćenjem 3G mreže. 3G mreža je brza mobilna mreža velike brzine, koja nudi brzine od najmanje 144 kilobita u sekundi (Kbps).

Radi poređenja, dial-up Internet konekcija na računaru obično nudi brzine od oko 56 Kb / s. Ako ste ikad sedeli i čekali da se Web stranica preuzme preko dial-up veze, znate koliko je to sporo.

3G mreže mogu ponuditi brzine od 3,1 megabita u sekundi (Mbps) ili više; to je uporedo sa brzinama koje nude kablovski modemi. U svakodnevnoj upotrebi, stvarna brzina 3G mreže će se razlikovati. Faktori kao što su jačina signala, vaša lokacija i mrežni saobraćaj svi dolaze u igru.

4G i 5G su noviji standardi mobilne mreže.