Za šta se stoji fraza "DS"?

Možete prelistati ovu akronim u tekstualnim porukama ili internetskim forumima

DS je dio internet slenga koji se razvio za korišćenje na forumima, društvenim mrežama, e-pošti i tekstualnim porukama.

Znaci DS

DS obično znači "dragi sin" ili "dragi sin". To je ljubazan izraz koji roditelji koriste kada komuniciraju sa drugima o svom sinu. Primeri uključuju:

DS se takođe koristi kao "dragi sestra" u onlajn razgovorima, ali puno manje od "dragog sina". U ovom slučaju kontekst i pošiljalac mogu ukazivati ​​na ispravno značenje.

Drugi akronimi značenja

Slične porodične akronimi uključuju:

Druge skupne akronimske veze su:

Kada koristiti internetske akronime

DS, kao i ostali internetski akronimi, dobro je koristiti u ličnim tekstovima i casualnim porukama između porodice i prijatelja. Držite se dalje od upotrebe akronima u profesionalnim komunikacijama bilo koje vrste radi jasnoće.

Neki internetski akronimi su se prosuli preko našeg govornog jezika. Možda ćete čuti kako tine spominju njen BFF ili mama se poziva na njenu ćerku kao njen DD u razgovoru. Ove akronime i drugi su se pridružili LOL-u (smejući se glasno) i OMG (oh moj bože) na govornom jeziku. DS se često ne čuje na govornom jeziku.