CheetahMail - Email Marketing Service

CheetahMail je vrhunska usluga marketinga e-pošte sa odličnim sposobnostima segmentiranja za ciljane, personalizovane poruke, detaljne analize za praćenje i optimizaciju i mnoge druge pogodnosti.

Profesionalci Chetahmaila

Ugroze Chetahmaila

Opis Cheetahmail-a

CheetahMail, e-mail marketing usluga

CheetahMail pruža moćnu i veoma efikasnu uslugu marketinga e-pošte. Postoji nekoliko alata za rešavanje bitnih sastojaka za uspešne kampanje: personalizacija.

CheetahMail nije ograničen na jednostavno segmentiranje i izveštavanje o otvorenim cenama ili kliknima. Ona može analizirati ponašanje pretplatnika u kampanjama na bilo koji način koji ima smisla. Fleksibilno segmentiranje i spajanje pošte omogućavaju vam da iskoristite ovu analizu. CheetahMail takođe može hostovati forme, centre za preferencije i ankete za prikupljanje podataka o kupcima.

Dok urednik poruka podržava običan tekst i HTML poštu (plus AOL) i nudi šablone poruka, on nije naročito sposoban niti jednostavan za korišćenje, ali pun servis i podrška proverite da li nikada niste izgubili.