Fixboot (Recovery Console)

Kako koristiti komandu Fixboot u Windows XP Recovery Console

Koja je naredba Fixboot?

Komanda fixboot je naredba Recovery Console koja piše novi sektor particije za particiju na particiju sistema koju ste naveli.

Fixboot komandna sintaksa

fixboot ( pogon )

drive = Ovo je drajv da će sektor za pokretanje biti upisan i zameniti particiju sistema na koju ste trenutno prijavljeni. Ako nijedan pogon nije naveden, sektor za pokretanje će biti upisan u particiju sistema na koju ste trenutno prijavljeni.

Primjeri naredbe Fixboot

fixboot c:

U prethodnom primeru, sektor za pokretanje se upisuje na particiju koja je trenutno označena kao pogon C: najverovatnije particija na koju ste trenutno prijavljeni. Ako je to slučaj, ova komanda bi se mogla pokrenuti bez opcije c :.

Dostupnost komande Fixboot

Komanda fixboot je dostupna samo u okviru Recovery Console u Windows 2000 i Windows XP .

Komande vezane za Fixboot

Zapise bootcfg , fixmbr i diskpart se često koriste sa naredbom fixboot.