Kako da omogućite ili onemogućite jednostavno deljenje datoteka u operativnom sistemu Windows XP

Uključite i isključite SFS u Windows XP Professionalu

Jednostavno deljenje datoteka je uvedeno u Microsoft Windows XP. SFS je uklonio neke opcije sigurnosti deljenja datoteka koje su dostupne u operativnom sistemu Windows 2000 sa ciljem da pomažu administratorima operativnog sistema Windows XP brže postavljanje dionica fascikli .

Rad sa SFS-om u Windows XP Professionalu

Jednostavno deljenje datoteka je uvek omogućeno i ne može se onemogućiti u operativnom sistemu Windows XP Home Edition. Međutim, on se može omogućiti i onemogućiti u operativnom sistemu Windows XP Professional.

  1. Otvorite moj računar iz Start menija ili Windows XP radne površine.
  2. Otvorite meni " Alatke " i izaberite opcije "Folder Options" iz ovog menija da biste otvorili prozor nove opcije foldera.
  3. Kliknite na karticu Prikaz i potvrdite izbor u polju za potvrdu Use Simple File Sharing (Preporučeno) na listi naprednih postavki da biste omogućili SFS.
  4. Da onemogućite jednostavno deljenje datoteka, osigurajte da se polje za potvrdu ne proverava. Kliknite na polje za potvrdu da biste naizmenično omogućili i onemogućili opciju.
  5. Kliknite OK da zatvorite prozor Folder Options. Podešavanja za jednostavno deljenje datoteka su sada ažurirana; ne zahteva se ponovno pokretanje računara.

SFS Savjeti