Kako doći do e-pošte najbrži u iPhone-u

Lako se pomera u iPhone Mail . Jednostavno prevlačite nagore i nadole prema ekranu da listate poruke u poštanskom sandučetu ili da se pomerate kroz poruku. Ali, kada ste se pomerili dole, kako biste izbegli prelazak dole i dole i dole i dolje kako biste dosegli vrh e-pošte i, recite, vidite njegovog pošiljaoca?

Na sreću, ne morate da brzo prevlačite, često prevlačite - ili prevlačite uopšte; ako znate pravo mesto za dodir. Ovaj trik radi za iOS 8 kroz iOS 10 .

Kako se brzo pomerite na vrh e-pošte pomoću One Tap in iPhone Mail

Da biste brzo prešli na vrh e-pošte ili poštanskog sandučeta u aplikaciji iPhone Mail:

Imajte na umu da dodir u centru ili na levoj strani statusne trake odvodi vam rezervnu kopiju menija umesto do vrha poruke ili poštanskog sandučeta. Tapnite na desno ako želite da se pomerate do vrha poruke ili poštanskog sandučeta.

Drugi brzi scrolls i skokovi u iPhone Mail-u