Kako napraviti iPhone Mail 3 učitati brže

Da li se brzina veze smanjuje srazmerno vremenu kada morate da proverite e-poštu? Da li se plašiš gledanja iPhone Mail-a kako se vrti "asinhroni indikator napretka" umesto da vam brzo pokazuje najskorije poruke?

Na sreću, iPhone Mail vam može pokazati najmanji minimum - samo najsvežiju 25 e-pošta i bez pregleda tela poruke - brzo i bez mnogo mrežnog saobraćaja.

Napravite uštedu na iPhone-u brže

Da brže dođe do najnovijih poruka u iPhone Mail-u:

(testiran sa iOS Mail 2/3)