Kako napraviti potpis e-pošte u AIM Mail-u ili AOL Mail-u

((Potpis na kraju e-pošte sigurno nije njegov najvažniji deo, ali to je odgovarajuće mesto za vaše puno ime, kontakt informacije i duhoviti citat možda je takođe mesto za tržište svaki put kada pošaljete e-mail. Potpis je najlakše kreiran deo bilo koje poruke u AIM Mail-u i AOL Mail-u.

U AOL-u možete kreirati do pet potpisa. Kada jednom postavite svoj AIM Mail ili AOL Mail potpis, on se automatski dodaje na dno e-pošte (ili neposredno pre citiranog teksta u odgovorima) bilo kojeg e-pošte koju pišete. Selektivno ga možete ukloniti brisanjem teksta.

Napišite potpis e-pošte u AIM Mail-u ili AOL Mail-u

Da biste postavili novi potpis u AIM Mail ili AOL Mail na webu:

Savjeti za e-mail potpis

Imajte na umu nekoliko stvari prilikom postavljanja novog potpisa e-pošte. Osim vašeg imena, naslova i kontakata: