Kako odabrati gdje su poslata poruka zadržana u Mozili

Mozilla Thunderbird , Netscape i Mozilla mogu automatski zadržati kopiju svake poruke koju šaljete.

Podrazumevano će postaviti tu kopiju u fasciklu "Poslato" na račun koji je poslat. Ali možete promeniti ovo kao bilo koji folder u bilo kom računu. Na primjer, možete prikupiti sve poslate pošte sa svih naloga u folderu "Poslato" u "Lokalne fascikle".

Određivanje odredišta poslanog pošte u Mozilla Thunderbird ili Netscape

Da odredite gde se kopije poslatih poruka čuvaju u Netscape ili Mozilli:

  1. Izaberite Tools | Podešavanja naloga ... iz menija.
    • U Mozilla i Netscape izaberite Edit | Podešavanja naloga pošte i naloga grupe .
  2. Idite na pod-kategoriju željenih naloga Kopije i fascikle .
  3. Uverite se da stavite kopiju u: izabrano.
  4. Izaberite Ostalo :.
  5. Izaberite fasciklu u kojoj se šalju poslate poruke.