Kako odgovoriti na e-poštu u Yahoo! Mail

Dobili ste prijateljsku e-poštu u vašem Yahoo! Mailbox, a sada želite poslati odgovor pošiljaocu. Ništa ne bi bilo lakše - ako znate kako to učiniti.

Odgovor na e-poštu u Yahoo! Mail

Da sastavite odgovor na poruku koju ste primili u Yahoo! Mail:

Takođe možete odgovoriti brzo i bez ometanja pomoću trake za brzo odgovor.

Odgovor na e-poštu u Yahoo! Mail Classic

Da pošaljete odgovor na poruku e-pošte u Yahoo! Mail Classic:

Prevent Yahoo! Pošta od unošenja citiranih pasaža u običnom tekstu

Ako vam se ne sviđa kako Yahoo! Mail stavlja znakove ">" ispred citiranog teksta u tekstualnim porukama: