Kako poslati e-poštu neotkrivenim primaocima u Yahoo!

Takođe su misterije koje čine život zanimljivim, zar ne? - Poruka na misteriozno "nerazjašnjene primaoce", na primjer.

Šta kažeš na slanje takve poruke? Takođe je praktično, jer možete da pošaljete e-poruku grupi ljudi bez da date svoje e-adrese . U Yahoo! Pošta, pošta "nerazjašnjeni primaoci" je prijatno lako.

Pošaljite e-poštu neotkrivenim primaocima iz Yahoo! Mail

Prvo, kreiramo unos adresara za lako adresiranje "Neobjavljenih primaoca":

Sada, da pošaljete e-poruku na "neotkrivene primaoce" u Yahoo! Mail:

Dobićete kopiju poruke i vaša adresa može se pojaviti u polju Za: Sigurno je izbrisati tu kopiju, naravno.