Kako prikazati veličine poruka na listi Mac OS X Mail

Dobijte informacije o veličinama e-pošte direktno na listi poruka za poštu macOS.

Većina email poruka je mala (neke imaju prijavljenu veličinu od 0 bajtova), ali postoje izuzeci. Da biste otkrili ove izuzetke odjednom kada pogledate poštansko sanduče u Appleovom Mac OS X Mailu , možete uključiti veličinu poruke na listu prikazanih atributa poruke.

Prikaži veličinu poruke na listi poštanskih sandučića za Mac OS X

Da biste prikazali veličinu poruke na listi poruka Mac OS X Mail:

Da biste ponovo prikazali veličinu poruke, ponovo odaberite istu stavku menija.

(Ažurirano avgusta 2016, testirano sa OS X Mail 6 i OS X Mail 9)