Kreirajte rezervni korisnički račun za pomoć pri rešavanju problema sa Macom

Rezervni korisnički nalog može vam pomoći u dijagnozama sa vašim Mac-om

Jedna od mojih standardnih postupaka prilikom postavljanja novog Mac-a ili instaliranja nove verzije OS X-a je kreiranje rezervnog korisničkog naloga. Rezervni korisnički račun je samo administratorski nalog koji ste podesili ali nikada ne koristite, osim kada vam je potrebno za rešavanje problema sa Mac OS-om ili aplikacijama.

Ideja je imati neobičan korisnički račun sa setom netaknutih preferencnih datoteka. Sa takvim raspoloživim računom, možete lakše dijagnostikovati probleme sa aplikacijama ili OS X.

Kako koristiti rezervni račun za rešavanje problema

Kada imate problema sa Mac-om koji nisu (ili ne izgledaju) vezani za hardver, kao što je aplikacija koja se uvek zamrzava, ili OS X zastaja i prikazuje zastrašujući kursor, verovatno je da imate korumpiranu preferenciju fajl. To je jednostavan deo; teško pitanje je, koji je fajl preferencije loš? OS X i sve aplikacije koje instalirate imaju datoteke sa preferencama koje se nalaze na više mesta. Mogu se naći u / Library / Preferences, kao i na lokaciji korisničkog računa, koja je / username / Library / Preferences.

Najlakši način da se identifikuje krivca je da se odjavite sa vašeg normalnog korisničkog naloga i da se prijavite koristeći rezervni korisnički račun. Kada se prijavite, koristićete račun koji ima čiste, netaknute datoteke preference. Ako ste imali problema sa aplikacijom, pokrenite tu aplikaciju i proverite da li se javlja isti problem. Ako to nije slučaj, šanse su datoteke sa preferencama aplikacije u folderu Biblioteka (/ username / Library / Preferences) korumpirane. Jednostavno je da izbrišete te preferencije kako biste obnovili aplikaciju na radno zdravlje.

Isto važi i za opšte OS X probleme; pokušajte duplirati događaje koji izazivaju probleme. Ako ne možete duplirati događaj sa neobičnim rezervnim korisničkim nalogom, onda je problem u vašim normalnim korisničkim korisničkim podacima, najverovatnije u datoteci preference.

Ako se problem aplikacije ili operativnog sistema još uvek javlja kada koristite rezervni korisnički račun, onda je to sistemski problem, najverovatnije jedna ili više korumpiranih datoteka na lokaciji / Library / Preferences. To može biti i nekompatibilnost sa sistemskom uslugom ili aplikacijom koju ste nedavno instalirali; čak i loš sistemski font može biti problem .

Rezervni korisnički račun je alat za rešavanje problema koji se lako podešava i uvek spreman za korišćenje. Ustvari, neće rešiti probleme koje imate, ali to može pokazati u pravom smeru.

Kreirajte rezervni korisnički nalog

Preporučujem stvaranje rezervnog administratorskog računa umjesto standardnog naloga. Administratorski nalog vam daje više fleksibilnosti, što vam omogućava pristup, kopiranje i brisanje datoteka tokom procesa rešavanja problema.

Najlakši način za kreiranje rezervnog administratorskog naloga je pratiti Add Administrator Accounts u vašem Mac vodiču. Ovaj vodič napisan je za Leopard OS (OS X 10.5.x), ali će i za Snow Leopard (10.6.x) funkcionirati dobro.

Morate izabrati korisničko ime i lozinku za novi nalog. Zato što ćete retko ili nikad ne koristiti ovaj nalog, važno je izabrati lozinku koja se lako zapamti. Takođe je važno odabrati lozinku koja nije lako za nekoga ko može da pogodi, jer administratorski nalog ima poboljšani skup privilegija. Iako obično ne preporučujem da koristite istu lozinku na više mesta, u ovom slučaju, mislim da je upotreba iste lozinke koju koristite za vaš običan nalog garantovana. Na kraju krajeva, poslednja stvar koju želite kada pokušate da rešite problem jeste zaglaviti zato što ne možete da se setite lozinke koju ste davno napravili za račun koji jedva nikada ne koristite.

Objavljeno: 10.10.2010

Ažurirano: 4.03.2015