Korišćenje okna za podešavanje štednje energije

Okno za štednju energije Savetnik kontroliše kako vaš Mac odgovara na neaktivnost. Možete koristiti okno za podešavanja Energy Saver da biste postavili Mac na spavanje , isključili ekran i okrenuli svoje čvrste diskove , sve da biste uštedeli energiju. Takođe možete koristiti okno za podešavanja Energy Saver za upravljanje UPS-om (Uninterruptible Power Supply).

01 od 07

Razumevanje šta "spavanje" znači u Mac-u

Okno za štednju Energy Saver je deo grupe hardvera.

Pre nego što napravite bilo kakva podešavanja okna za podešavanje Energy Saver, dobra je ideja da razumijete šta znači da je vaš Mac u stanju spavanja.

Spavanje: Svi Macovi

Spavanje: Mac prenosi

Proces konfigurisanja okna za podešavanje Energy Saver je isti na svim Mac računarima.

Pokrenite okno za podešavanje štednje energije

 1. Kliknite na ikonu "System Preferences" u Dock-u ili izaberite "System Preferences" iz Apple menija.
 2. Kliknite na ikonu 'Energy Saver' u odeljku Hardver u prozoru System Preferences.

02 od 07

Podešavanje vremena za računarsko spavanje

Koristite klizač da biste podesili vreme neaktivnosti sna.

Okno za podešavanje Energy Saver sadrži postavke koje se mogu primeniti na adapter za napajanje naizmeničnom strujom, bateriju i UPS, ako su prisutni. Svaka stavka može imati svoja jedinstvena podešavanja, koja vam omogućava da prilagodite potrošnju energije i performanse Mac-a na osnovu načina na koji se Mac koristi.

Podešavanje vremena za računarsko spavanje

 1. Koristite padajući meni 'Podešavanja za' da biste izabrali izvor napajanja (adapter za napajanje, bateriju, UPS) koji ćete koristiti sa postavkama Energy Saver. (Ako imate samo jedan izvor napajanja, nećete imati padajući meni.) Ovaj primjer je za podešavanja adaptera napajanja.
 2. U zavisnosti od verzije operativnog sistema OS X koju koristite, možda ćete imati dropdown meni za optimizaciju koji sadrži četiri opcije: Bolja štednja energije, normalna, bolje performanse i prilagođeni. Prve tri opcije su unapred konfigurisane postavke; opcija Custom vam omogućava da ručno pravite izmene. Ako je padajući meni prisutan, izaberite 'Prilagođeno'.
 3. Izaberite karticu "Sleep".
 4. Podesite 'Postavite računar u stanje spavanja kada je neaktivan za' klizač do željenog vremena. Možete izabrati od jednog minuta do tri sata, kao i "Nikad". Odgovarajuće podešavanje je stvarno zavistan od vas i na njega utiču vrsta rutinskog rada koji radite na računaru. Postavljanje na 'Low' će dovesti do toga da vaš Mac uđe u spavanje često, što može značiti da ćete morati čekati dok se Mac ne probudi pre nego što nastavite sa radom. Postavljanje na 'High' negira mogućnost uštede energije pri spavanju. Trebalo bi da koristite opciju "Nikada" ako posvećujete svoj Mac specifičnoj funkciji koja zahteva da bude uvek aktivna, kao što je korišćenje kao server ili zajednički resurs u distribuiranom računarskom okruženju. Imam svoj Mac set za spavanje nakon 20 minuta neaktivnosti.

03 od 07

Podešavanje vremena mirovanja ekrana

Preklapanje vremena spavanja ekrana i vremena aktiviranja ekrana može izazvati sukobe.

Ekran računara može biti značajan izvor energije, kao i odvod baterija za prenosive Macove. Možete koristiti okno za podešavanja Energy Saver za kontrolu kada se vaš ekran prebaci u režim spavanja.

Podešavanje vremena mirovanja ekrana

 1. Podesite 'Postavite ekran (e) u stanje spavanja kada je računar neaktivan za' klizač do željenog vremena '. Ovaj klizač ima neku interakciju sa još dve funkcije koje štede energiju. Prvo, klizač se ne može postaviti na duže vreme od klizača "Postavite računar u spavanje", jer kada se računar odlazi u stanje spavanja, on će takođe postaviti ekran u stanje spavanja. Druga interakcija je sa ekranom ako je aktivirana. Ako je vreme štednje ekrana još duže od vremena spavanja ekrana, screensaver nikada neće početi. Još uvek možete da postavite ekran u stanje spavanja pre nego što se uključi čuvar ekrana; upravo ćete videti malo upozorenje o problemu na panelu za podešavanje Energy Saver. Postavio sam svoje 10 minuta.
 2. Ako koristite čuvar ekrana, možda ćete želeti da podesite ili čak isključite funkciju štednje ekrana. Okno za podešavanja Energy Saver će prikazati dugme "Screen Saver" kad god je vaš ekran podešen da ide u spavanje pre nego što se aktivira zaštitnik ekrana.
 3. Da biste izvršili promene u podešavanjima Screen Saver-a, kliknite na dugme "Screen Saver", a zatim pogledajte "Screen Saver: Korišćenje Desktop & Screen Saver Preference Pane" za uputstva o tome kako konfigurisati čuvar ekrana.

04 od 07

Postavljanje tvrdih diskova u stanje spavanja

Postavljanje čvrstih diskova na spavanje nakon perioda neaktivnosti može smanjiti potrošnju energije.

Okno za podešavanje Energy Saver vam omogućava da spavate ili spinujete svoje čvrste diskove kad god je to moguće. Spavanje na tvrdom disku ne utiče na spavanje zaslona. To jest, vaš uređaj koji se okreće ili buđenje iz spavanja na čvrstom disku neće utjecati na prikaz spavanja, bilo u buđenju ili pri registraciji kao aktivnost kako bi se prikazao budan.

Postavljanje čvrstog diska na spavanje može uštedeti značajnu energiju, posebno ako imate Mac sa mnogo čvrstih diskova instaliranih. Nedostatak je u tome što se hardverski uređaji mogu spunjavati postavkama Energy Saver-a pre nego što vaš Mac napusti spavanje. Ovo može prouzrokovati dosadan ček dok se čvrsti disk okreće. Dobar primjer je pisanje dugog dokumenta u procesoru riječi. Dok pišete dokument nema aktivnosti čvrstog diska, tako da će vaš Mac pokrenuti sve čvrste diskove. Kada odete da sačuvate dokument, vaš Mac će se zamrzniti, jer se čvrsti diskovi okreću unazad pre nego što dijalog Sačuvaj može da se otvori. To je neprijatno, ali s druge strane, spasili ste sebi malo energije. Na vama je da odlučite o tome šta bi trebao biti. Postavio sam svoje hard diskove da spavam, iako me ponekad uznemirava čekanjem.

Postavite hard diskove u stanje spavanja

 1. Ako želite da postavite čvrste diskove u stanje spavanja, postavite oznaku pored stavke 'Postavite čvrsti disk (e) u stanje spavanja kada je to moguće'.

05 od 07

Opcije za štednju energije

Opcije za desktop Mac. Prenosivi Mac računari će imati dodatne opcije.

Okno za štednju Energy Saver nudi dodatne opcije za upravljanje energijom na vašem Mac računaru .

Opcije za štednju energije

 1. Izaberite karticu 'Opcije'.
 2. Postoje dve opcije "buđenja iz spavanja", u zavisnosti od modela vašeg Mac-a i načina na koji je konfigurisan. Prvi, 'Wake for Ethernet mrežni administratorski pristup', prisutan je na većini kasnih modela Mac. Drugo, 'Budite kada modem otkrije prsten' prisutan je samo na Mac računarima koji su konfigurisani modemom. Ove dve opcije omogućavaju vašem Mac-u da se probudi za određenu aktivnost na svakom portu.

  Napravite svoj izbor tako što ćete staviti ili ukloniti oznake čekanja iz ovih stavki.

 3. Desktop Mac računari imaju opciju 'Dopustiti dugme za napajanje da spavaju računar.' Ako je ova opcija odabrana, jednim pritiskom na dugme za napajanje postaviće se vaš Mac u stanje spavanja, dok će prošireno držanje dugmeta za napajanje isključiti vaš Mac.

  Napravite svoj izbor tako što ćete staviti ili ukloniti oznake čekanja iz ovih stavki.

 4. Prenosivi Mac računari imaju opciju da 'Automatski smanjite osvetljenost ekrana pre prikaza spavanja'. Ovo može uštedjeti energiju i dati vam vizuelnu indikaciju da će se spavanje dogoditi.

  Napravite svoj izbor tako što ćete staviti ili ukloniti oznake čekanja iz ovih stavki.

 5. Opcija "Restart automatski nakon nestanka struje" je prisutna na svim Mac računarima. Ova opcija je korisna za one koji koriste Mac kao server. Za opštu upotrebu, ne preporučujem omogućavanje ove postavke jer napadi na struju obično dolaze u grupe. Nakon prekida napajanja električnom energijom može doći do povratka snage, nakon čega sledi drugi prekid napajanja. Više volim da sačekam dok se snaga ne uspostavi pre nego što ponovo uključimo Mac računare.

  Napravite svoj izbor tako što ćete staviti ili ukloniti oznake čekanja iz ovih stavki.

Postoje i druge opcije koje mogu biti prisutne, u zavisnosti od modela Mac ili perifernih uređaja. Dodatne opcije su obično prilično jasne.

06 od 07

Energy Saver: Ušteda energije štede za UPS

Možete kontrolirati kada se vaš Mac isključi kada je na UPS-u.

Ako imate UPS (Uninterruptible Power Supply) povezan na vaš Mac, možda ćete imati dodatne postavke koje kontrolišu kako će UPS upravljati napajanjem tokom otkaza. Da bi opcije UPS-a bile prisutne, vaš Mac mora biti priključen direktno u UPS, a UPS mora biti povezan sa vašim Mac-om putem USB porta .

Podešavanja za UPS

 1. U padajućem meniju 'Podešavanja za' izaberite 'UPS'.
 2. Kliknite na karticu "UPS".

Postoje tri opcije za kontrolu kada se vaš Mac isključi kada je na UPS-u. U svim slučajevima, ovo je kontrolisano isključivanje, slično odabiru "Isključi" iz Apple menija.

Opcije isključenja

Iz liste možete odabrati više opcija. Mac će se ugasiti kad god su ispunjeni uslovi izabrane opcije.

 1. Postavite obeležje pored opcije UPS-a koje želite koristiti.
 2. Podesite klizač za svaku stavku koju ste označili da odredite vremenski okvir ili procentualne vrednosti.

07 od 07

Energy Saver: Planiranje pokretanja i vremena mirovanja

Možete zakazati vreme pokretanja, spavanja, ponovnog pokretanja i isključivanja.

Možete koristiti okno za podešavanja Energy Saver da biste rasporedili vreme za pokretanje ili buđenje iz Mac računara, kao i vrijeme koje će vaš Mac izaći u spavanje.

Podešavanje vremena pokretanja može biti korisno kada imate rutinski raspored koji držite, kao što je početak rada sa Mac-om svakog radnog dana u 8 sati. Postavljanjem rasporeda, vaš Mac će biti budan i spreman ići kada ste.

Podešavanje rasporeda pokretanja je takođe dobra ideja ako imate automatizovani zadatak koji pokreće svaki put kada pokrenete. Na primer, možete napraviti rezervnu kopiju vašeg Mac računara svaki put kada uključite Mac. Pošto ove vrste zadataka potraju malo vremena za završetak, Mac računar se automatski pokreće pre nego što počnete da radite na Mac-u obezbeđujući da se ovi rutinski zadaci završe i da je Mac spreman za rad.

Planiranje pokretanja i vremena spavanja

 1. U prozoru prozora okna za štednju energije kliknite na dugme "Raspored".
 2. List koji se spušta sadrži dvije opcije: "Podešavanje Startup ili Wake Time" i "Podešavanje spavanja, ponovnog pokretanja ili isključivanja".

Postavite Startup ili Wake Time

 1. Postavite kljuc u polju "Startup ili Wake".
 2. Pomoću padajućeg menija izaberite određeni dan, radnim danima, vikendom ili svakim danom.
 3. Unesite vreme dana za buđenje ili pokretanje.
 4. Kada završite, kliknite na 'OK'.

Podesite Vreme spavanja, Ponovo pokrenite ili Isključite

 1. Postavite kljuc u polju pored menija 'Sleep, Restart ili Shutdown'.
 2. Koristite padajući meni da biste izabrali da li želite da spavate, ponovo pokrenete ili isključite svoj Mac.
 3. Pomoću padajućeg menija izaberite određeni dan, radnim danima, vikendom ili svakim danom.
 4. Unesite vreme dana za događaj koji se desio.
 5. Kada završite, kliknite na 'OK'.