Objašnjenje WINS-a, Windows Internet Service za imenovanje

Pobede pomažu mrežama sa klijentima koji koriste imena netbiosa

WINS je usluga za rezoluciju imena za Windows mreže koja mapira imena domaćina na mrežu svojim mrežnim IP adresama. Kratak za Windows Internet Service za imenovanje, WINS pretvara imena NetBIOS na IP adrese na LAN ili WAN .

WINS je neophodan u bilo kojoj mreži sa klijentima koje nam NetBIOS naziva. Ovo se prvenstveno odnosi na starije aplikacije i mašine sa starijim verzijama Windowsa, onima koji su objavljeni prije Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003.

Kao i DNS , WINS koristi distribuiran klijent / server za održavanje mapiranja naziva računara na adrese. Windows klijenti mogu biti konfigurisani da koriste primarne i sekundarne WINS servere koji dinamički ažuriraju uparivanje imena / adrese dok se računari priključuju i napuštaju mrežu. Dinamičko ponašanje WINS-a znači da podržava i mreže koje koriste DHCP .

WINS Architecture

WINS sistem je sastavljen od dve glavne komponente:

Pored ovih komponenti, postoji i WINS baza podataka, koja je naziv "mapa", dinamički ažurirana lista NetBIOS imena i pridruženih IP adresa.

U posebnim slučajevima, može biti WINS proxy, što je druga vrsta klijenta koja može djelovati u ime računara koji nisu omogućeni WINS-om.