Popularni politički blogovi i vijesti

Desno, levo i Centar

U politici nema nedostataka mišljenja (i možda je jedini resurs koji nedostaje u doba "lažnih vesti" i "alternativnih činjenica" sam po sebi). Internet je podstakao rastuću klasu političkih blogova zahvaljujući srednjem nizu bar za ulazak - svi mogu započeti blog za slobodan i ikad prodoran domet.

Zbog toga može biti ogromno da dođe na internet hladno, tražeći političke informacije i komentare koji su dobro napisani i informativni. S obzirom na polarizovanu prirodu politike, ne samo u SAD-u, već i širom svijeta i "vijestima o vijestima" koje se lako mogu formirati oko čitača zahvaljujući algoritamskom usmeravanju pretraživača i društvenih medija, prema onim što algoritmi izračunavaju vi ste najviše verovatno želite, vaši rezultati pretrage za političke blogove mogu biti filozofski i politički iskrivljeni bez vas čak ni da shvatite.

Dakle, ovde je spisak američkih političkih blogova širokog spektra na Internetu koji možete koristiti da biste uzeli uzorak razmišljanja komentatora. Ovo su neki od najpopularnijih, profesionalnih i reprezentativnih blogova i komentatora.