Slanje besplatnih tekstualnih poruka sa Yahoo! Messenger

01 od 02

Upotreba SMS-a

Aplikacija Yahoo Messenger već dugi niz godina podržava prenos poruka koristeći uslugu kratkih poruka - poznatiji kao tekstualne poruke. Ta mogućnost je uklonjena iz Messenger-a kao deo njegove moderne strategije aplikacije.

Ne možete prenijeti poruke drugim Yahoo Messenger korisnicima preko SMS protokola.

02 od 02

Korišćenje Yahoo App-a

Moderna aplikacija Yahoo podržava razmenu poruka za bilo koga koji se prijavljuje u aplikaciju. U tom smislu, u osnovi se ne razlikuje - iz tehnološke perspektive - iz Facebook Messenger-a.

Prijavite se u mobilnu ili Web aplikaciju za slanje tekstualnih poruka pomoću Interneta. Ove poruke prenose kroz samu aplikaciju, ne koristeći SMS protokol .