Šta je S-Video?

S-video sa standardnom definicijom smanjuje popularnost

S-video je analogni (nondigitalni) video signal. Ova standardna video zapisa je tipično 480i ili 576i. Za razliku od kompozitnog video zapisa koji prenosi sve video podatke u jednom signalu, S-video prenosi osvetljenje i informacije o boji kao dva odvojena signala. Zbog ovog odvajanja, video prenos koji prenosi S-video je viši kvalitet od onog koji se prenosi kompozitnim video zapisom. S-video ima razne standardne definicije, uključujući povezivanje računara, DVD playera , video konzola, video kamera i videorekordera na televizore .

O S-Videou

Da bi učinili S-video performansu u perspektivi, iako je to bolja opcija od kompozitnih kablova - poznati crveni, beli i žuti kodirani kablovi - ipak nije tako dobar kao performanse kablova komponenti, crvene, zelene i plave oznake kablovi. S-video kabl nosi samo video signal. Zvuk se prenosi posebnim audio kablom.

Kako radi S-Video

Pa, kako to funkcioniše? S-video kabl prenosi video putem dva sinhronizovana signala i zemaljskih parova, nazvanih Y i C.

Da biste koristili S-video za povezivanje audiovizuelne opreme, oba uređaja moraju podržavati S-video i imati S-video portove ili džekove. S-video kabl povezuje dva uređaja.

S-video je postao manje popularan od dolaska HDMI-a .

Napomena: S-video je poznat i kao video zapis "odvojeni video" i "Y / C".