Dajte komande za komade Star Wars KOTOR 2 Sith Lords

Više Command Commands za zvijezde ratova KOTOR 2 Sith Lords - PC - stranica 6

Napomena: Ovo je nastavak Starih ratova Vitezova iz stare republike Sith Lords šifre , molimo pogledajte original članak za pune šifre.

Ovim šiframa mora prethoditi riječ dati stavku iz konzole:

Blasters

w_blaste_01 - Blaster pištolj
w_blaste_02 - Ion Blaster
w_blaste_03 - Field Survival Pistol
w_blaste_04 - Sonic pištolj
w_blaste_05 - Distruptor Pistol
w_blaste_06 - Teški Blaster
w_blaste_07 - Scout Enforcer
w_blaste_08 - Systech Aural Blaster
w_blaste_09 - Republic Blaster
w_blaste_10 - Aratech Droid oksidator
w_blaste_11 - Arkanski teški pištolj
w_blaste_12 - Mandalorian Blaster
w_blaste_13 - Systech Static Blaster
w_blaste_14 - Arkanijski Sonic Blaster
w_blaste_15 - Sith Disruptor
w_blaste_16 - Mandalorian Heavy Blaster
w_blaste_17 - Heavy Sonic Blaster
w_blaste_18 - Watchman Blaster
w_blaste_19 - Zabrak Blaster pištolj
w_blaste_20 - Mandalorian Ripper
w_blaste_21 - Aratech Ion Master
w_blaste_22 - Onasi Blaster
w_blaste_23 - Dashade Sonic Blaster
w_blaste_24 - Zabrak Heavy Blaster
w_blaste_25 - Systech Electric Blaster
w_blaste_26 - Micro-Pulse Blaster
w_blaste_27 - ​​Elite Watchman Blaster
w_blaste_28 - Mandalorijski dezintegrator
w_blaste_29 - Dashade Sonic Disruptor
w_blaste_30 - Freedon Nadd Blaster
w_blaste_x05 - Luxa's Disruptor
w_blaste_x20 - Remote Blaster

Blaster puške

w_brifle_01 - Blaster karabin
w_brifle_02 - Ion Karbine
w_brifle_03 - Sonic Carbine
w_brifle_04 - Blaster puška
w_brifle_05 - Bowcaster
w_brifle_06 - ponavljanje Blaster karbina
w_brifle_07 - Ion puška
w_brifle_08 - Disruptor Carbine
w_brifle_09 - Sonic Rifle
w_brifle_10 - ponavljanje Blaster puške
w_brifle_11 - War Bowcaster
w_brifle_12 - Arkanova Blaster puška
w_brifle_13 - Disruptor Rifle
w_brifle_14 - Argazdan Riot Buster
w_brifle_15 - Bothan Droid Disruptor
w_brifle_16 - Combat Enforcer
w_brifle_17 - Teški ponavljajući karabin
w_brifle_18 - Plazma projektor
w_brifle_19 - Mandalorian Assault Rifle
w_brifle_20 - Verpine Droid Disruptor
w_brifle_21 - Ceremonial Bowcaster
w_brifle_22 - Teška ponavljača puška
w_brifle_23 - Charric
w_brifle_24 - Zabrak Blaster Karbine
w_brifle_25 - Slavemaster Stun Carbine
w_brifle_26 - Onderon ponavljajući karabin
w_brifle_27 - ​​Sonic Disruptor
w_brifle_28 - Mandalorian Heavy Repeater
w_brifle_29 - Verpine Droid Dezintegrator
w_brifle_30 - Zersium puška

Ciljanje nadogradnje

u_r_targ_01 - Pinpoint Scope Mark I
u_r_targ_02 - Obim tačnosti Označi I
u_r_targ_03 - Ciljanje Obim Markiraj
u_r_targ_04 - Ozbiljan Obim Mark I
u_r_targ_05 - Markiraj Obim Mark II
u_r_targ_06 - Obim preciznosti Mark II
u_r_targ_07 - Ciljanje Obim Mark II
u_r_targ_08 - Ozbiljni Obim Mark II
u_r_targ_09 - Pintpoint Scope Mark III
u_r_targ_10 - Obim tačnosti Mark III
u_r_targ_11 - Targeting Scope Mark III
u_r_targ_12 - Ozbiljni Obim Mark III
u_r_targ_13 - Pinpoint Scope Mark IV
u_r_targ_14 - Obim preciznosti Mark IV
u_r_targ_15 - ciljni opseg Mark IV

Nadogradnja paketa napajanja

u_r_powe_01 - Ion punjač Mark I
u_r_powe_02 - Power Pulsator Mark I
u_r_powe_03 - Basic Rylith Power Cell
u_r_powe_04 - Ion punjač Mark II
u_r_powe_05 - Power Pulsator Mark II
u_r_powe_06 - Standardna Rylith Power Cell
u_r_powe_07 - Ion punjač Mark III
u_r_powe_08 - Power Pulsator Mark III
u_r_powe_09 - Advanced Rylith Power Cell
u_r_powe_10 - Ion punjač Mark IV
u_r_powe_11 - Power Pulsator Mark IV
u_r_powe_12 - Superior Rylith Power Cell
u_r_powe_13 - Ion punjač Mark V
u_r_powe_14 - Power Pulsator Mark V
u_r_powe_15 - Pure Rylith Power Cell

Nadogradnja komore za paljenje

u_r_firi_01 - Proširena komora Mark I
u_r_firi_02 - Markirajuća komora Mark I
u_r_firi_03 - Precizna komora Mark I
u_r_firi_04 - Razvodnik snopa Mark I
u_r_firi_05 - Mandalorijska komora Mark I
u_r_firi_06 - Proširena komora Mark II
u_r_firi_07 - Markiraj II Mark
u_r_firi_08 - Mark za preciznu kameru II
u_r_firi_09 - Razdelnik snopa Mark II
u_r_firi_10 - Mandalorijska komora Mark II
u_r_firi_11 - Proširena komora Mark III
u_r_firi_12 - Markiraj III Marku
u_r_firi_13 - Markerija precizne komore III
u_r_firi_14 - Razdjelnik sa snopom Mark III
u_r_firi_15 - Mandalorian Chamber Mark III

Ove šifre treba preći reč koja se daje iz konzole:

Lightsabers

g_w_lghtsbr01 - Blue Lightsaber
g_w_lghtsbr02 - Red Lightsaber
g_w_lghtsbr03 - Green Lightsaber
g_w_lghtsbr04 - Žuti svjetlosni sjaj
g_w_lghtsbr05 - Violet Lightsaber
g_w_lghtsbr07 - Bronze Lightsaber
g_w_lghtsbr08 - Orange Lightsaber
g_w_lghtsbr09 - Silver Lightsaber
g_w_lghtsbr10 - Cyan Lightsaber
g_w_lghtsbr11 - Viridian Lightsaber
g_w_drkjdisbr001 - Dark Jedi Lightsaber
w_ls_x01 - Visas Marr's Lightsaber

Short Lightsabers

g_w_shortsbr01 - Blue Short Lightsaber
g_w_shortsbr02 - Crveni kratkospojnik
g_w_shortsbr03 - Green Short Lightsaber
g_w_shortsbr04 - Žuta kratka svetla
g_w_shortsbr05 - Violet Short Lightsaber
g_w_shortsbr07 - Bronze Short Lightsaber
g_w_shortsbr08 - narančasti kratki svetlosni svijet
g_w_shortsbr09 - Silver Short Lightsaber
g_w_shortsbr10 - Cyan Short Lightsaber
g_w_shortsbr11 - Viridian Short Lightsaber
w_sls_x02 - Kratki svetlosni svijet Freedon Nadd

Dvostruka osvjetljena svjetla

g_w_dblsbr001 - plavi dvobojni svetlosni sjaj
g_w_dblsbr002 - Crveni dvobojni svetlosni sjaj
g_w_dblsbr003 - Zeleni dvosmerni svetlosni signal
g_w_dblsbr004 - Žuta dvobojna svetiljka
g_w_dblsbr005 - Ljubičasta dvostruka osvjetljena svjetiljka
g_w_dblsbr007 - Bronzani dvosmerni svetlosni sjaj
g_w_dblsbr008 - Narandžasta dvostruka osvjetljena svjetiljka
g_w_dblsbr009 - Srebrna dvostruka osvjetljena svjetiljka
g_w_dblsbr010 - Cijan dvosmjerni svjetlosni sjaj
g_w_dblsbr011 - Viridian dvosmerni svetlosni sjaj
g_w_drkjdisbr002 - Dark Jedi dvostruki balon

Lightsaber Color Crystals

u_l_colo_01 - Blue Crystal
u_l_colo_02 - Zeleni kristal
u_l_colo_03 - Žuti kristal
u_l_colo_04 - Crveni Kristal
u_l_colo_05 - Violet Kristal
u_l_colo_06 - Cijan kristal
u_l_colo_07 - Silver Crystal
u_l_colo_08 - Orange Kristal
u_l_colo_09 - Viridian Crystal
u_l_colo_10 - Bronzani Kristal

Lightsaber kristali

u_l_crys_01 - Adegan Crystal
u_l_crys_02 - Rubat Crystal
u_l_crys_03 - Ruustan Crystal
u_l_crys_04 - Nextor Crystal
u_l_crys_05 - Dragite Crystal
u_l_crys_06 - Firkrann Crystal
u_l_crys_07 - Phond Crystal
u_l_crys_08 - Bondar Crystal
u_l_crys_09 - Velorite Crystal
u_l_crys_10 - Sigil Crystal
u_l_crys_11 - Jenruax Crystal
u_l_crys_12 - Kasha Crystal
u_l_crys_13 - Opila Crystal
u_l_crys_14 - Eralam Crystal
u_l_crys_15 - Stygium Crystal
u_l_crys_16 - Damind Crystal
u_l_crys_17 - Sapith Crystal
u_l_crys_18 - Pontite Crystal
u_l_crys_19 - Upari Crystal
u_l_crys_20 - Ultima-biser
u_l_crys_21 - Solaris Crystal
u_l_crys_21x - Qixoni Crystal
u_l_crys_22 - Lorridian Gemstone
u_l_crys_23 - Barab rude ingota
u_l_crys_x23 - Hurrikaine Crystal
u_l_crys_24 - Ankarres Sapphire
u_l_crys_25 - Kaiburr Crystal

Personal Crystal

qcrystal_1_0 - Veoma tamno: Nivo 1
qcrystal_2_0 - Veoma tamno: Nivo 2
qcrystal_3_0 - Veoma tamno: Nivo 3
qcrystal_4_0 - Veoma tamno: Nivo 4
qcrystal_5_0 - Veoma tamno: Nivo 5
qcrystal_6_0 - Veoma tamno: Nivo 6
qcrystal_7_0 - Veoma tamno: Nivo 7
qcrystal_8_0 - Veoma tamno: Nivo 8
qcrystal_9_0 - Veoma tamno: Nivo 9
qcrystal_1_1 - Dark: Nivo 1
qcrystal_2_1 - Dark: Level 2
qcrystal_3_1 - Dark: Level 3
qcrystal_4_1 - Dark: Level 4
qcrystal_5_1 - Dark: Level 5
qcrystal_6_1 - Dark: Level 6
qcrystal_7_1 - Dark: Nivo 7
qcrystal_8_1 - Dark: Level 8
qcrystal_9_1 - Dark: Nivo 9
qcrystal_1_2 - Neutralan: nivo 1
qcrystal_2_2 - neutralan: nivo 2
qcrystal_3_2 - Neutralan: nivo 3
qcrystal_4_2 - Neutralan: Nivo 4
qcrystal_5_2 - Neutralan: Nivo 5
qcrystal_6_2 - neutralan: nivo 6
qcrystal_7_2 - Neutralan: Nivo 7
qcrystal_8_2 - Neutralno: Nivo 8
qcrystal_9_2 - Neutralan: Nivo 9
qcrystal_1_3 - Svetlo: Nivo 1
qcrystal_2_3 - Svetlo: Nivo 2
qcrystal_3_3 - Svetlo: Nivo 3
qcrystal_4_3 - Svetlo: Nivo 4
qcrystal_5_3 - Svetlo: Nivo 5
qcrystal_6_3 - Svetlo: Nivo 6
qcrystal_7_3 - Svetlo: Nivo 7
qcrystal_8_3 - Svetlo: Nivo 8
qcrystal_9_3 - Svetlo: Nivo 9

Ove šifre treba preći reč koja se daje iz konzole:

Lični kristali su nastavljeni

qcrystal_1_4 - Vrlo svetlo: Nivo 1
qcrystal_2_4 - Vrlo svetlo: Nivo 2
qcrystal_3_4 - Vrlo svetlo: Nivo 3
qcrystal_4_4 - Vrlo svetlo: Nivo 4
qcrystal_5_4 - Vrlo svetlo: Nivo 5
qcrystal_6_4 - Vrlo svetlo: Nivo 6
qcrystal_7_4 - Vrlo svetlo: Nivo 7
qcrystal_8_4 - Vrlo svetlo: Nivo 8
qcrystal_9_4 - Vrlo svetlo: Nivo 9

Nadogradnja objektiva

lspart03 - Svetiljka sa fokusom za osvetljenje svetla
u_l_lens_01 - Sintetizovani Kunda objektiv
u_l_lens_02 - Dragite objektiv
u_l_lens_03 - Synthesized Byrothsis objektiv
u_l_lens_04 - Objektiv Gem Gem
u_l_lens_05 - Vibracijski objektiv
u_l_lens_06 - Pure Kunda objektiv
u_l_lens_07 - Adegan Lens
u_l_lens_08 - Pure Byrothsis objektiv
u_l_lens_09 - Poboljšan objektiv Gem Gem
u_l_lens_10 - Poboljšana vibraciona sočiva
u_l_lens_11 - Ossus Dueling objektiv
u_l_lens_12 - Pontite objektiv
u_l_lens_13 - poboljšani Byrothsis objektiv

Nadogradnja emitera

lspart02 - Lightsaber Emitter Fixture
u_l_emit_01 - Deflecting Emitter
u_l_emit_02 - ometanje emitera
u_l_emit_03 - Sirovi Phobium Emitter
u_l_emit_04 - Mačevanje mačeva
u_l_emit_05 - Poboljšan emisioner
u_l_emit_06 - Advanced Disrupting Emitter
u_l_emit_07 - Synthesized Phobium Emitter
u_l_emit_08 - Poboljšan emiter za mačevanje
u_l_emit_09 - Ekspert za promjenu struje
u_l_emit_10 - Superiorni poremećaj emiter
u_l_emit_11 - Phobium Alloy Emitter
u_l_emit_12 - stručni mačevalac
u_l_emit_13 - Prefinjen Phobium Emitter

Nadogradnja ćelija

lspart01 - Lightsaber Energy Cell Fixture
u_l_cell_01 - Energijska ćelija razdvajanja
u_l_cell_02 - Diatium Energy Cell
u_l_cell_03 - Ion Energy Cell
u_l_cell_04 - Telgorn Jolt Cell Mark I
u_l_cell_05 - Poboljšana energetska ćelija razdvajanja
u_l_cell_06 - Poboljšana energetska ćelija dijatija
u_l_cell_07 - Poboljšana Ion Energy Cell
u_l_cell_08 - Telgorn Jolt Cell Mark II
u_l_cell_09 - Energijska ćelija vrhunskog pražnjenja
u_l_cell_10 - Superior Diatium Energy Cell
u_l_cell_11 - Superior Ion Energy Cell
u_l_cell_12 - Telgorn Jolt Cell Mark III
u_l_cell_13 - Ultimate Diatium Energy cell

Medicinski predmeti (bez droida)

g_i_medeqpmnt01 - Medpac
g_i_medeqpmnt02 - Napredno Medpac
g_i_medeqpmnt03 - Life Support Pack
g_i_medeqpmnt04 - Antidote Kit
g_i_medeqpmnt08 - Squad Recovery Stim

Droid Items

g_i_drdrepeqp001 - Komplet za popravak
g_i_drdrepeqp002 - Napredni komplet za popravak
g_i_drdrepeqp003 - Komplet za izgradnju

Rudnici

g_i_trapkit001 - Minor Flash Mine
g_i_trapkit002 - Prosečan minski min
g_i_trapkit003 - Blinding Flash min
g_i_trapkit004 - Minor Frag Mine
g_i_trapkit005 - Prosečan mineralni miner
g_i_trapkit006 - Deadly Frag Mine
g_i_trapkit007 - Rudnik minerala plazme
g_i_trapkit008 - Prosječni plazma min
g_i_trapkit009 - Deadly Plasma Rudnik
g_i_trapkit010 - Mali rudnik gasa
g_i_trapkit011 - Prosječni gasni min
g_i_trapkit012 - Smrtonosni gasni min
g_i_trapkit013 - Minor Sonic mine
g_i_trapkit014 - Prosječan Sonic Rudnik
g_i_trapkit015 - Deadly Sonic Mine
g_i_trapkit016 - jak flash min
g_i_trapkit017 - razarajući flash min
g_i_trapkit018 - snažan frag moj
g_i_trapkit019 - Devastating Frag mine
g_i_trapkit020 - Jaki plazma min
g_i_trapkit021 - razarajući plazma rudnik
g_i_trapkit022 - Snažan gasni min
g_i_trapkit023 - Razarajući gasni gas
g_i_trapkit024 - Snažan Sonic Mine
g_i_trapkit025 - Devastirajući Sonic mine

Grane

g_w_adhsvgren001 - Ljepljiva granata
g_w_cryobgren001 - CryoBan Grenade
g_w_firegren001 - plazma bomba
g_w_fraggren01 - Frag Grenade
g_w_iongren01 - Ion Grenade
g_w_poisngren01 - Otrovna granata
g_w_sonicdet01 - Minor Sonic Detonator
g_w_sonicdet02 - Sonic Detonator
g_w_sonicgren01 - Sonic Grenade
g_w_stungren01 - Gusar za pretres
g_w_thermldet01 - Termalni detonator

Pokretači zglobova

ručni sat - ručni sat
w_rocket_01 - Eksplozivna raketa
w_rocket_02 - Tranquilizer Dart
w_rocket_03 - Buster raketa
w_rocket_04 - Kyber Dart
w_rocket_05 - plazma raketa
w_rocket_06 - Poison Rocket
w_rocket_07 - Poison Dart
w_rocket_08 - piercing strelica
w_rocket_09 - Paralizna strelica
w_rocket_10 - Ion Rocket
w_rocket_11 - Concussion Rocket

Stims

g_i_adrnaline001 - Adrenal Snaga
g_i_adrnaline002 - Adrenal Alacrity
g_i_adrnaline003 - Adrenal Stamina
g_i_adrnaline004 - Snaga Hyper-Adrenaline
g_i_adrnaline005 - Hyper-Adrenal Alacrity
g_i_adrnaline006 - Hyper-Adrenal Stamina
g_i_cmbtshot001 - Bitna stimulansa
g_i_cmbtshot002 - Hiper-bitni stimulant
g_i_cmbtshot003 - Echani Battle Stimulant

Komunalne usluge

g_i_parts01 - Delovi
g_i_progspike01 - Računar Spike
g_i_secspike01 - Security Spike
g_i_secspike02 - Sigurnosni tunel za spike

Stavke nadogradnje

g_i_upgrade001 - Obim
g_i_upgrade002 - Poboljšana energetska ćelija
g_i_upgrade003 - Spliter snopa
g_i_upgrade004 - Trigger za kosu
g_i_upgrade005 - ojačanje oklopa
g_i_upgrade006 - Mesh Underlay
g_i_upgrade007 - Cell Vibration
g_i_upgrade008 - Durasteel lepljiva legura
g_i_upgrade009 - Energetski projektor

Pazaak palube

g_i_pazdeck - Pazaak paluba
g_i_pazsidebd001 - Pazaak Side Deck

Pazaak kartice

g_i_pazcard_001 - Pazaak kartica +1
g_i_pazcard_002 - Pazaak kartica +2
g_i_pazcard_003 - Pazaak kartica +3
g_i_pazcard_004 - Pazaak kartica +4
g_i_pazcard_005 - Pazaak kartica +5
g_i_pazcard_006 - Pazaak kartica +6
g_i_pazcard_007 - Kartica Pazaak -1
g_i_pazcard_008 - Kartica Pazaak -2
g_i_pazcard_009 - Kartica Pazaak -3
g_i_pazcard_010 - Kartica Pazaak -4
g_i_pazcard_011 - Kartica Pazaak -5
g_i_pazcard_012 - Kartica Pazaak -6
g_i_pazcard_013 - Pazaak kartica +/- 1
g_i_pazcard_014 - Pazaak kartica +/- 2
g_i_pazcard_015 - Pazaak kartica +/- 3
g_i_pazcard_016 - Pazaak kartica +/- 4
g_i_pazcard_017 - Pazaak kartica +/- 5
g_i_pazcard_018 - Pazaak kartica +/- 6
g_i_pazcard_019 - Pazaak kartica +/- 1/2
g_i_pazcard_020 - Pazaak kartica dvostruka
g_i_pazcard_021 - Pazaak Card Tie Breaker
g_i_pazcard_022 - Pazaak kartica Flip 2 & 4
g_i_pazcard_023 - Pazaak kartica Flip 3 i 6

Stavke specifične za igrače

G0-T0

d_g0t0_01 - Droid Stealth Booster
d_g0t0_02 - Droid Omniscience Jedinica
d_g0t0_03 - Droid Singularity projektor
d_g0t0_04 - Pređite na ciljni modul

HK-47

d_hk47_01 - Droid Assassin's Rifle
d_hk47_02 - Droid Capacitor Armor
d_hk47_03 - Droid Assassination Module
hkpart01 - HK Droid procesor
hkpart02 - HK šasija
hkpart03 - HK kontrolni klaster
hkpart04 - HK Vocabulator
hkpart05 - HK Pacifist paket

T3-M4

d_t3m4_01 - Droid Shock Arm
d_t3m4_02 - Jedinica za samodržavanje Droid
d_t3m4_03 - Droid Renewable Shield

Krediti

g_i_credits001 - 5 kreditnih staka
g_i_credits002 - 10 kreditnih staka
g_i_credits003 - 25 kreditnih staka
g_i_credits004 - 50 kreditnih staka
g_i_credits005 - 100 kreditnih staka
g_i_credits006 - 200 kreditnih staka
g_i_credits007 - 300 kreditnih staka
g_i_credits008 - 400 kreditnih staka
g_i_credits009 - 500 kreditnih staka
g_i_credits010 - 1000 kreditnih staka
g_i_credits011 - 2000 kreditni stack
g_i_credits012 - 3000 kreditni stack
g_i_credits013 - 4000 kreditni stack
g_i_credits014 - 5000 kreditnih staka

Stavke laboratorijske stanice

komponente - Komponente
hemikalije - hemikalije

Posebna zahvalnost Darthu Sideousu za većinu šifri šifri za Star Wars Vitez Old Republic 2 The Lord of the Sith.

Imate više varalica? Pošaljite ih!

Ako imate ovakav šifru ili savjet za ovo ili bilo koju drugu igru ​​koju nemamo na listi, pošaljite nam ga. Više informacija ovdje.

Imajte na umu da ste na strani 10 naših KOTOR 2 prevarivanja, molimo vas da pogledate ostale stranice: KOTOR 2 šifre - glavna stranica

Star Wars: Vitezovi Old Republic 2 Walkthroughs

Imate više varalica?

Ako imate još jedan prevarant za ovu video igricu, molimo vas da ga pošaljete i mi ćemo je dodati u našu video igru .