Kako ažurirati operativni sistem za iPhone

01 od 03

Uvod u provjeru novog firmvera za iPhone

S obzirom na to da je puštanje novog firmvera za iPhone obično malo događaja i široko se raspravlja na mnogim mestima, verovatno neće biti iznenađena njegovim izdanjem. Međutim, ako niste sigurni da li imate najnoviji firmware za iPhone, proces provere (i instaliranje ažuriranja, ako je jedan dostupan) je brz.

Počnite sinhronizovanjem iPhone-a sa računarom.

02 od 03

Kliknite na "Check for Update"

Kada se sinhronizacija završi, ekran za upravljanje iPhoneom imaće taster u sredini koji čita "Proveri ažuriranje". Kliknite na taster.

03 od 03

Ako je ažuriranje dostupno, nastavite

ITunes će proveriti da li na vašem iPhone-u posjeduje najnoviji firmware. Ako jeste, videćete poruku koja to kaže.

Ako postoji dostupno ažuriranje, pratite uputstva na ekranu da biste ih preuzeli i instalirali