Kako dodati na listu čitanja Safari iz OS X Maila

Postoji više veza u dnevnoj pošti od onih koje želite da otvorite u Safari-u, zar ne? Ne morate da otvorite sve stranice odjednom, naravno. Možete ponovo da se vratite na e-poštu; ili dodate veze s Safari-jevim pametnim i sinhronizacijom oznaka liste čitanja .

Za veze koje se pojavljuju u pisanoj formi u e-poštama, ovo je naročito lako sa Mac OS X Mailom .

Dodajte vezu na listu čitaoca Safari iz OS X Maila

Da biste dodali na listu za čitanje za kasnije-offline, možda čitanje u Safari-u na OS X i iOS-u:

Kao alternativu možete koristiti i kontekstni meni linka:

Dodajte vezu na listu čitaoca Safari iz Mac OS X Maila 5

Da sačuvate vezu sa e-pošte za kasnije čitanje u listi čitanja Safari i iOS iz Mac OS X Mail 5:

Imajte na umu da ovo funkcioniše samo sa vezama koje se pojavljuju sa njihovom adresom. Veze za drugim tekstom i slikama, na primjer, neće prikazati stavku menija Dodaj u čitanje (i do sada nisam našao jednostavno rješenje koristeći Automator ili AppleScript do sada).

Uvek možete povući i spustiti bilo koji link na otvorenu listu čitaoca u Safari-u iz Mac OS X Mail 5, naravno.