Kako kontaktirati Gmail podršku

Gmail je prilično efikasan, ali šta ako se ne možete prijaviti na svoj račun , poruke izgledaju pogrešno, ne možete poslati mail ili dobiti kriptičnu grešku pokušavajući da pristupite svom računu preko IMAP-a ?

Uzmite Gmailovu pomoć iz Google-a

Ako imate problema sa Gmail-om, postoji mogućnost da je prijavite ili da dobijete pomoć od Google-a. Podrška za e-poštu je dostupna samo za odabrane probleme - uopšteno, one koje sprečavaju prijavljivanje na vaš nalog.

(Ako želite da predložite novu funkciju ili poboljšanje, Gmail nudi poseban obrazac .)

Kontaktirajte Gmail podršku

Da biste kontaktirali Gmail podršku i dobili pomoć pomoću e-pošte za određenu problematiku:

Imajte na umu da je direktna podrška za Gmail dostupna samo za odabrane probleme (na primer, prijavljivanje problema). U Gmailovom timu uvek možete predložiti poboljšanje ili postaviti neku problem na zvaničnom Gmail forumu gdje se posvećuju Gmail pomoćnici i inženjeri: