Kako napraviti Yahoo! Pošaljite poruku e-pošte u Firefoxu

Yahoo! Pošta je gde idete za e-poštu. Sada želite Mozilla Firefox takođe ići tamo da započnete novu poruku kada kliknete na adresu e-pošte, na primjer.

Na sreću, govoreći Mozilji Firefoxu da koristi Yahoo! Mail kao podrazumevani program za e-poštu može se izvršiti bez kodiranja i sa nekoliko klikova.

Make Yahoo! Pošaljite program za podrazumevanu e-poštu u Mozilla Firefox

Da postavite Yahoo! Mail kao podrazumevani e-poštni program u Mozilla Firefoxu:

U starijim verzijama Mozilla Firefox-a, naročito možete se obratiti Mailto 2 Webmail skripti za Greasemonkey da imate Yahoo! Mail rukovodi e-poštnim vezama.

Pod operativnim sistemom Windows možete i moći da napravite Yahoo! Pošaljite svoj program e-pošte za druge aplikacije .