Kako onemogućiti kartice u prijemu u Gmail-u

Vratite Gmail u prijemno sanduče koje pokazuju sve poruke koje su jednostavno naručene po datumu.

Jednostavni i elegantni Trumps Smart i barokni?

Prijemno sanduče je inbox-a ne dva ili pet. Zašto dozvoliti da Gmail filtrira neke poruke na posebne kartice kada sve što doda bude bar još jedan klik?

Ako više volite da vaš Gmail prijemnik bude elegantan i jednostavan, možete onemogućiti kartice u prijemu na razumno jednostavan način. Sve poruke koje su prethodno pronađene samo na karticama će se pojaviti ispod Inbox- a.

Onemogućite jezičke za prijem u Gmail-u

Da biste isključili jezičke u Gmail prijemnom sandučetu i videli sve poruke na jednoj listi:

  1. Kliknite + odmah do desnog jezička u prijemnom sandučetu za Gmail.
  2. Obavezno proverite da li je primarno označeno samo na kartici " Izaberite" da biste omogućili .
    • Izbrišite društvene , promocije , ažuriranja i foruma .
  3. Kliknite na Sačuvaj .