Kako pristupiti besplatnom Yahoo! Mail nalog sa Outlook Express-om

Ako se pretplatite na Yahoo! Mail Plus, možete preuzeti poruke primljene na vašem Yahoo! Pošta nalog u bilo koji program e-pošte pomoću POP-a. Ako ne, ne možete.

Bar ne direktno. Brojni pametni alati mogu prevođiti vašu web baziranu Yahoo! E-poštni nalog u POP račun Razume se Outlook Express. Među najpoznatijim od ovih alata su IzyMail i YPOPs! .

Pristup besplatnom Yahoo! Mail nalog sa Outlook Express-om koristeći YPOP-ove!

Da biste pristupili besplatnom Yahoo! Mail nalog sa Outlook Expressom pomoću YPOP-ova! desktop uslužni program:

Korisni YPOP-ovi! Opcije

Preporučujem vam da dvaput kliknete na YPOP-ove! ikona sistemske trake za promenu nekoliko korisnih postavki.

Možete napraviti YPOP-ove! ignorišite poruke u folderu " Bulk Mail " vašeg Yahoo! E mail nalog, na primer, kaže da ne označava preuzete poruke kao čitane, preuzima poslat mail ili ima YPOP-ove! stavite kopiju odlazne pošte u svoj Yahoo! Mail Sent Items folder.

Pristup besplatnom Yahoo! Mail sa Outlook Express-om koristeći IzyMail

Da postavite Yahoo! Mail nalog u programu Outlook Express preko IzyMail-a: