Kako promijeniti novi mail zvuk u Mac OS X Mailu

Mac OS X Mail ne samo da može da najavi novu poštu u Dock-u, već može da reprodukuje zvuk i možete reći Mac OS X Mail-u šta da reprodukuje.

Promenite novi mail zvuk u Mac OS X Mailu

Da biste podesili novi mail zvuk u Mac OS X Mail na sopstveni izbor:

Promena drugih Mac OS X Mail zvukova

Mac OS X Mail može reprodukovati zvuke za još nekoliko događaja. One takođe mogu biti promenjene u vašu omiljenu melodiju.