Kako štampati poruku u AIM Mail-u ili AOL Mail-u

Neke e-poruke su spremne za štampanje. Možda vam je potrebno čuvati papirnu kopiju radi čuvanja, napravite je kao potvrdu za povrat proizvoda, obratite se njemu dok obavljate zadatak (kao što je kuvanje). Bez obzira na razlog, štampanje poruke u AIM Mail-u i AOL Mail-u je jednostavno.

Da biste kreirali štampanu kopiju poruke e-pošte u AIM Mail-u ili AOL Mail-u :

  1. Otvorite poruku koju želite da odštampate.
  2. Kliknite na File u alatnoj traci poruke.
  3. Izaberite Print iz menija.
  4. Dovršite dijalog za štampanje da biste odštampali poruku.
  5. Zatvorite karticu za pregled štampanja ili prozor.

Savjeti