Koje su SMTP postavke za MobileMe Mail Me.com?

Postavke za odlaznu SMTP poslužiteljsku mrežu MobileMe za slanje pošte koristeći @ me.com MobileMe Mail iz bilo kojeg e-mail programa (ili e-pošte) su:

Da biste preuzeli poštu sa vašeg MobileMe Mail Me.com naloga u svoj program e-pošte, pogledajte