Kontrola pristupa medijima (MAC)

Definicija: tehnologija za kontrolu pristupa medijima (MAC) obezbeđuje jedinstvenu identifikaciju i kontrolu pristupa za računare na Internet protokolu (IP) mreži. U bežičnom umrežavanju MAC je protokol radio kontrole na bežičnom mrežnom adapteru . Kontrola pristupa medijima radi na donjem podsloju sloja prenosa podataka (Layer 2) OSI modela .

MAC adrese

Media Access Control dodeljuje jedinstveni broj svakom IP mrežnom adapteru koji se zove MAC adresa . MAC adresa je duga 48 bita. MAC adresa se obično piše kao sekvenca od 12 heksadecimalnih cifara na sledeći način:

fizičke adrese MAC adrese mape na logičke IP adrese Address Resolution Protocol (ARP)

Neki provajderi Internet usluga prate MAC adresu kućnog rutera radi bezbednosnih razloga. Mnogi ruteri podržavaju proces kloniranja koji dozvoljava da se MAC adresa simulira, tako da se ona podudara s onima koje očekuje. Ovo omogućava domaćinstvima da menjaju svoj ruter (i njihovu stvarnu MAC adresu) bez obaveštavanja dobavljača.