Linux / Unix komande za znanje

Linux / Unix operativni sistemi dolaze sa brojnim komandama koje korisnik može uneti u računar sa tastature i koristiti za interakciju sa računarom. Postoje dve vrste komandi koje dolaze sa Linux / Unix operativnim sistemom: Shell Commands i Linux / Unix Commands. Evo poređenja ove dve:

Ugrađene komande Shell:

Unix komande