Kako proslediti e-poštu kao privremene privitke u programu Outlook

Volite li jednostavnost, eleganciju i izuzetnu sveobuhvatnost kada prosledite e-poštu kao prilog ? Da li vam se sviđa - i eventualno prenošenje adresa i zaglavlja koje su možda i privatne - više nego nejasne da se originalna poruka pojavljuje u tekstu tela novog e-pošte - sa svim istim adresama za sve koji mogu da vide ili da teško izbrišete ? Da li želite da se Outlook automatski priključi napred, umesto da ih dodate u telo?

Outlook to može učiniti. Uz odgovarajuće podešavanje za napred, on će uključivati ​​originalne poruke kao EML datoteke ili inline priloge automatski.

Prosledite e-poštu kao privremene dodatke u Outlook-u

Da biste podesili Outlook za prosleđivanje e-pošte kao priloge EML datoteke automatski:

Imajte na umu da više ne možete prenijeti poruke u liniji (osim kopiranja i umetanja njihovog teksta ručno). Nasuprot tome, sa Kada prosljeđujete neku drugu poruku osim Priložite originalnu poruku , uvijek možete proslijeđivati ​​kao prilog kao prilike ili kako želite.