Pravila imenovanja računara na Windows mrežama

Kršenje pravila imenovanja uzrokuje računare da se ne mijenjaju pravilno

Prilikom podešavanja Windows-mreže jedne vrste, svaki ime računara mora biti pravilno konfigurirano. Računari koji koriste Windows 7, XP i 2000 sa imenima koji krše Windows smernice mogu se, zbog različitih tehničkih razloga, ne povezati sa svojim vršnjacima na lokalnoj mreži ( LAN ).

Pravila imenovanja za računare na mreži jednoručnih Windows mrežama

Uverite se da su vaši računari naznačeni u skladu sa sledećim pravilima:

Podešavanje ili promena imena računara

Podesite ili promenite ime računara u operativnim sistemima Windows 7, XP, 2000 ili starijim verzijama na sledeći način: