H.323 protokol u bežičnom umrežavanju

Definicija: H.323 je standardni protokol za multimedijalne komunikacije. H.323 je dizajniran da podrži prenošenje audio i video podataka u realnom vremenu preko paketnih mreža poput IP-a. Standard uključuje nekoliko različitih protokola koji pokrivaju specifične aspekte Internet telefonije . Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU-T) održava H.323 i ove srodne standarde.

Većina glasovnih IP protokola (VoIP) koristi H.323. H.323 podržava podešavanje poziva, upozorenje i prosleđivanje / prenos. Arhitektonski elementi sistema zasnovanog na H.323 su Terminali, Multipoint Control Units (MCUs), Gateways, opcioni Gatekeeper i Border Elements. Različite funkcije H.323 rade preko TCP-a ili UDP-a . Sve u svemu, H.323 se takmiči sa novijim Session Initialization Protocol (SIP), drugim dokazanim standardom koji se često nalazi u VoIP sistemima .

Ključna karakteristika H.323 je Quality of Service (QoS) . QoS tehnologija omogućava prioritizaciju u realnom vremenu i ograničenja u upravljanju saobraćajem na sistemima za dostavu paketa sa najboljim naporom, kao što su TCP / IP preko Ethernet-a. QoS poboljšava kvalitet glasovnih ili video fidova.