Kako su Vizuelni efekti i specijalni efekti različiti?

Industrija vizuelnih efekata je odgovorna za to što kažete "Wow!" ili se čudi "Kako su to učinili ?!" ili "Želim hodati sa dinosaurusima!" To je takođe jedan od razloga zbog kojih se filmovi toliko dugo čine i koštaju koliko i oni (potrebno je mnogo ljudi da glumce prođu sa dinosaurusima).

Jednostavno rečeno, vizuelni efekti (VFX) predstavljaju običan izraz koji se odnosi na bilo koji metod koji omogućava stvaranje scene ili efekta koji inače ne bi mogli biti proizvedeni redovnim fotografskim tehnikama.

Iako se ova stranica (i ova stranica specifično) najčešće odnosi na 3D kompjutersku grafiku za filmove, igre i reklame, minijaturne i stvarne modele zgrada kao što su tehnike vizuelnog efekta. Međutim, oni ne zahtevaju digitalnu pomoć, ali i dalje računaju.

Kako su vizuelni efekti različiti od specijalnih efekata?

Pomislite na specijalne efekte kao roditelj svih efekata; to su zvučni i vizuelni efekti. Važno je pojasniti koje efekte govorite jer specijalni efekti mogu značiti i zvučne snimke ili tehnike za uređivanje zvuka.

Takođe poznati kao: Specijalni efekti

Alternativne naznake: VFX, FX