Korišćenje Rich HTML u Live Mail ili Outlook Signature

Ako šaljete svoje e-pošte koristeći bogato HTML formatiranje u Windows Live Mail-u Windows Mail ili Outlook Express , potpis ne mora da se pojavljuje u običnim slovima pored ostatka vaše poruke.

Upotreba HTML-a u vašem potpisu nije tako jednostavna kao i podešavanje običnog teksta . Nije čak ni jednostavno koristiti HTML formatiranje u ostatku vaše poruke.

To je zato što su HTML potpisi u Windows Live Mail-u, Windows Mail-u i Outlook Express-u outsourced i spoljni fajlovi. Ali ne bježite, evo kako to učiniti. Sve što vam treba je osnovno znanje HTML-a, iako će vam to biti dobro.

Koristite Rich HTML Formatting u Windows Live Mail, Windows Mail ili Outlook Express Signature

Da biste koristili bogato formatiranje u potpisu e-pošte u programu Windows Live Mail, Windows Mail ili Outlook Express :

Step by Step Korak za snimanje ekrana (koristeći Outlook Express)

Koristite Windows Mail ili Outlook Express (ne Windows Live Mail) Editor

Ako ne želite da ručno unosite HTML (ili koristite HTML editor), to možete učiniti u Windows Mail ili Outlook Express-u lako i udobno:

Step by Step Korak za snimanje ekrana (koristeći Outlook Express)