Objasnio je nezavisni mobilni pristup (UMA)

Nelicencirani mobilni pristup je bežična tehnologija koja omogućava bešavnu tranziciju između bežičnih širokopojasnih mreža (npr. GSM, 3G, EDGE, GPRS, itd.) I bežične lokalne mreže (npr. Wi-Fi, Bluetooth). Uz UMA, možete pokrenuti ćelijski poziv preko GSM mobilnog operatera, a poziv će se prebaciti sa GSM mreže na Wi-Fi mrežu vašeg ureda čim uđete u opseg. I obrnuto.

Kako UMA radi

UMA je zapravo komercijalno ime za generičku pristupnu mrežu.

Kada slušalica već u komunikaciji putem bežičnog WAN ulazi u područje bežične LAN mreže, ona se predstavlja na WAN-ov GAN kontroler kao na drugoj baznoj stanici WAN-a i prebacuje na bežičnu LAN mrežu . Nelicencirani LAN je predstavljen kao deo licenciranog WAN-a, pa je tranzicija glatko dozvoljena. Kada korisnik pomera opseg neželjenog bežičnog LAN-a, veza se prebacuje u bežični WAN.

Ovaj ceo proces je potpuno transparentan za korisnika, bez pada poziva ili prekida u prenosu podataka.

Kako ljudi mogu imati koristi od UMA?

Kako mogu pružiti usluge od UMA?

Nedostaci UMA

Zahtjevi UMA

Da biste koristili UMA, potreban vam je samo plan bežične mreže, bežični LAN - vaš sopstveni ili javni Wi-Fi pristupni tač-i mobilni telefon koji podržava UMA. Neki Wi-Fi i 3G telefoni jednostavno neće raditi ovdje.