Slanje besplatnih tekstualnih poruka sa ovim 4 aplikacija

Da, možete izbjeći SMS poruke

Lako je slati besplatne tekstualne poruke sa vašeg mobilnog telefona bez unosa SMS-a, zahvaljujući porastu besplatnih aplikacija za preuzimanje koje će prenijeti tekstualne poruke bez korištenja kvote za tekstualne poruke vašeg mobilnog telefona. U suštini, oni se javljaju preko Interneta i zaobilaze SMS sistem, a sve to dosta radi na isti način.

Da biste poslali besplatnu tekstualnu poruku, pokušajte da koristite bilo koju od ovih aplikacija:

Bonus Apps: Više alatki za razmenu poruka